ประกาศ
ขณะนี้การสอบปลายภาคของกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการและศึกษาทั่วไป
ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาที่ขาดสอบวันที่ 4 และ 11 พ.ย. 64 ให้ตรวจสอบอีเมล์
และเร่งดำเนินการเอกสารผ่านระบบ ops  ตามรายละเอียดเมล์แจ้ง
  ** ระบบปิดรับเอกสารจากระบบ ops ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 15 พ.ย. 64 หากเกินกำหนดนักศึกษาจะได้เกรด Fe **

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)