ประกาศสำคัญ
 
  •   เริ่มตรวจสอบรายชื่อเข้าแล็บได้แล้ว คลิ๊กที่แผ่นภาพเลื่อนกลางเพจ หรือที่นี่!!
  • ลิงค์วิดิโอบรรยายการทดลองอัพโหลดให้นักศึกษาได้ศึกษาการทดลองก่อนแล้ว ตรวจสอบได้ที่ Tab "ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1"
  • รายละเอียดคำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ ผ่านระบบ ops อ่านรายละเอียดได้ที่ Phys Info
  • ภาควิชาฟิสิกส์เปิดห้องเรียนพิเศษให้สำหรับนักศึกษาที่ติดโควิด (รายละเอียดด้านล่าง) สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในวันเสาร์เพื่อให้เรียนตามเพื่อนได้ทันในแต่ละสัปดาห์ เมื่อนักศึกษารักษาหายแล้ว ให้กลับเข้าห้องเรียนปกติได้
  • รายวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีตามจำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6) หรือ 3(2-1-5) เริ่มเรียนตั้งแต่วันเปิดเรียน 18 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)