การบ้านออนไลน์รอบปลายภาค ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
คะแนนผลลัพธ์ถูกส่งให้นักศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทุกคนแล้ว

** นักศึกษาที่ขาดทำการบ้านออนไลน์รอบปลายภาค ให้ตรวจสอบอีเมล์ @email.kmutnb.ac.th และรีบให้ข้อมูลในฟอร์มที่มีลิงค์อยู่ในอีเมล์โดยด่วน วันปิดรับข้อมูลของแบบฟอร์ม 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16:00 น.**

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)