ประกาศกลุ่มวิชาฟิสิกส์บริการฯ

 


ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาลัยอีกครั้งในโอกาสเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566

 

ขอให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดการส่งการบ้านจากเว็บไซค์และจากผู้สอน

สำหรับกรณีการวัดผล นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลในเว็บไซค์ได้เลย

 


 

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)