ประกาศสำคัญ
 
*** ตรวจสอบ รายชื่อ วัน เวลา ทำแล็บฟิสิกส์ 2 ได้จากแท็บ
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 และ Physics Laboratory II ***
 
*** นักศึกษาหลักสูตร วศบ. ของ วทอ. ติดต่อขอรายละเอียดจากแล็บฟิสิกส์ วทอ.*** 
คำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนผ่าน ops อ่านได้ที่ Phys Info

Life is like riding a bicycle, in order to keep your balance, you must keep moving.

  • Albert Einstein (1879 - 1955)